Skip to main content
Emek Sineması’nı yerinde korumak mümkün müydü?

Emek Sineması’nı yerinde korumak mümkün müydü?

Emek Sineması’nı yerinde korumak mümkün değildi; çünkü sinema için statik, deprem ve yangın yönetmelikleri, acil çıkış gereklilikleri gibi kritik ihtiyaçların yanı sıra fuaye, izleyicilerin konforu gibi beklentilerin mevcut mekânda karşılanması imkânsızdı. Ayrıca Emek Sineması’nın Cercle d’Orient binasına dayandırılan yapı kompleksinin içinde yer alması ve ayrı dayanak duvarlarının olmaması, yerinde muhafaza etme imkânını sınırlandıran unsurlar oldu.

Bu nedenle Cercle d’Orient binası ile Emek’in restorasyon ve taşınma operasyonunun temel kaygısı, güvenlik, hijyen, estetik ve tarihe saygı oldu. Bu kaygılar doğrultusunda Emek Sineması’nın iç bezemeleri aslına uygun olarak onarılıp, daha işlevsel ve gelecek nesillere hizmet verebilecek nitelikte yeni bir yapıya monte edildi.