Skip to main content
Emek Sineması tarihi bir eser mi?

Emek Sineması tarihi bir eser mi?

Emek Sineması tarihi eser değil, kültürel bir miras. Önemini; tarihi özelliklerinden ziyade, kamuya mal olmuş özel bir mekân olmasından kaynaklanan manevi değerinden alıyor.

Bununla birlikte, Cercle d’Orient binasının yanı sıra Cercle d’Orient’nın arka cephesinde inşa edilen Melek Apartmanı, İsketinj Apartmanı, İpek ve Rüya sinemalarıyla birlikte Emek Sineması’nın da yer aldığı, iç içe geçmiş yapı kompleksinin tesciline yönelik çalışmalar, 1976 yılında, Kültür Bakanlığı Gayrimenkul Eski Eserler ve Koruma Kurulu Başkanlığı tarafından başlatıldı. Yapı kompleksi, 1978 yılında alınan kararla tescillendi.

Bu yapı adası içinde 1. sınıf tarihi eser olarak tescillenen tek bina Cercle d’Orient olurken, Emek Sineması’nın “kültür varlığı” olarak tescillenen tek unsuru, salonunun tavan bezemeleri ve duvar süslemeleri oldu.

Cercle d’Orient binasının arka cephesinde yer alan ve yükünü bu binaya yaslayan Emek Sineması’nın da içinde bulunduğu diğer yapılar, tarihi eser olarak tescillenen Cercle d’Orient’nın arka cephesinin tümüyle zarar görmesine yol açtı.